งานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ AccessPoint WiFi อาคารร้านอาหารหน้าหอพักนักศึกษา

วันที่โพส 23 ส.ค. 2565 ผู้ชม 188


วันที่ 23 สิงหาคม2565 งานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ AccessPoint WiFi อาคารร้านอาหารหน้าหอพักนักศึกษา