สถิติการเผยแพร่ข่าว

 18 พ.ค. 2566 / ปนัดดา วงศ์โสม / 157

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายไตรมาส

 1. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565
 2. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565
 4. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2565
 5. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566
 6. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2566
 7. สถิติผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2566

 

สถิติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ แบบรายเดือน

 1. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2566
 2. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 3. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 4. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 5. สถิติผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566