ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 5531 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 1343 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 1262 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 956 ซอฟต์แวร์
5 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 670 อินเทอร์เน็ต
6 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 669 อินเทอร์เน็ต
7 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 653 โทรศัพท์
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 629 อินเทอร์เน็ต
9 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 609 คอมพิวเตอร์
10 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 599 อินเทอร์เน็ต
11 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 579 อินเทอร์เน็ต
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 338 อินเทอร์เน็ต
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 294 อินเทอร์เน็ต
14 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 211 คอมพิวเตอร์
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 170 คอมพิวเตอร์
16 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 156 โทรศัพท์
17 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 152 อินเทอร์เน็ต
18 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 118 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง