ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ฐานข้อมูลออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 874 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 217 คอมพิวเตอร์
3 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 201 อินเทอร์เน็ต
4 การลงทะเบียน Key Windows10 189 คอมพิวเตอร์
5 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 131 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 124 ซอฟต์แวร์
7 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 111 โทรศัพท์
8 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 102 อินเทอร์เน็ต
9 บริการพื้นที่ Web Hosting 101 อินเทอร์เน็ต
10 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 96 อินเทอร์เน็ต
11 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 49 คอมพิวเตอร์
12 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 34 อินเทอร์เน็ต
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 32 คอมพิวเตอร์
14 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 31 อินเทอร์เน็ต
15 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 27 โทรศัพท์

Facebook

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง