ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2927 ซอฟต์แวร์
2 บริการ Microsoft Office 365 2752 คอมพิวเตอร์
3 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 2750 อินเทอร์เน็ต
4 บริการ E-Mail Google Apps for Education 2750 อินเทอร์เน็ต
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 2750 อินเทอร์เน็ต
6 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 2749 อินเทอร์เน็ต
7 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2749 อินเทอร์เน็ต
8 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2749 ซอฟต์แวร์
9 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 2748 โทรศัพท์
10 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2748 คอมพิวเตอร์
11 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 2748 อินเทอร์เน็ต
12 การลงทะเบียน Key Windows10 2748 คอมพิวเตอร์
13 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 2748 อินเทอร์เน็ต
14 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2748 อินเทอร์เน็ต
15 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 2748 คอมพิวเตอร์
16 การใช้งาน OBS 2748 ซอฟต์แวร์
17 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2748 ซอฟต์แวร์
18 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2748 ซอฟต์แวร์
19 การใช้งาน Google Classroom 2748 ซอฟต์แวร์
20 การใช้งาน Google Drive 2748 ซอฟต์แวร์
21 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 2748 คอมพิวเตอร์
22 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 2748 คอมพิวเตอร์
23 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2747 โทรศัพท์
24 บริการพื้นที่ Web Hosting 2747 อินเทอร์เน็ต
25 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 2747 คอมพิวเตอร์
26 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2747 อินเทอร์เน็ต
27 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2747 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2747 ซอฟต์แวร์
29 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2747 ซอฟต์แวร์
30 การใช้งาน Microsoft One Drive 2747 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง