ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ Microsoft Office 365 3561 คอมพิวเตอร์
2 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 3466 อินเทอร์เน็ต
3 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 3450 อินเทอร์เน็ต
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 3448 ซอฟต์แวร์
5 บริการ E-Mail Google Apps for Education 3413 อินเทอร์เน็ต
6 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 3389 อินเทอร์เน็ต
7 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 3367 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3367 อินเทอร์เน็ต
9 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 3365 โทรศัพท์
10 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 3364 คอมพิวเตอร์
11 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 3362 คอมพิวเตอร์
12 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 3360 คอมพิวเตอร์
13 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 3359 คอมพิวเตอร์
14 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 3359 ซอฟต์แวร์
15 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 3357 ซอฟต์แวร์
16 การลงทะเบียน Key Windows10 3355 คอมพิวเตอร์
17 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 3355 คอมพิวเตอร์
18 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 3354 อินเทอร์เน็ต
19 บริการพื้นที่ Web Hosting 3353 อินเทอร์เน็ต
20 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 3353 อินเทอร์เน็ต
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 3353 ซอฟต์แวร์
22 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3352 โทรศัพท์
23 การใช้งาน Microsoft One Drive 3352 ซอฟต์แวร์
24 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 3351 คอมพิวเตอร์
25 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 3350 อินเทอร์เน็ต
26 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 3350 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Google Drive 3350 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน OBS 3349 ซอฟต์แวร์
29 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 3349 ซอฟต์แวร์
30 การใช้งาน Google Classroom 3349 ซอฟต์แวร์
31 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 3348 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง