ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

<?=Ttt?>
Ttt

18994

14 สิงหาคม 2565

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 4259 อินเทอร์เน็ต
2 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 4256 อินเทอร์เน็ต
3 บริการ Microsoft Office 365 4240 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 4239 ซอฟต์แวร์
5 บริการ E-Mail Google Apps for Education 4234 อินเทอร์เน็ต
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4229 อินเทอร์เน็ต
7 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4225 อินเทอร์เน็ต
8 การลงทะเบียน Key Windows10 4223 คอมพิวเตอร์
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4217 อินเทอร์เน็ต
10 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 4216 อินเทอร์เน็ต
11 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 4216 คอมพิวเตอร์
12 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4214 โทรศัพท์
13 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4213 โทรศัพท์
14 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 4213 ซอฟต์แวร์
15 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 4213 คอมพิวเตอร์
16 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 4212 อินเทอร์เน็ต
17 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 4212 ซอฟต์แวร์
18 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4211 อินเทอร์เน็ต
19 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 4211 คอมพิวเตอร์
20 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 4211 ซอฟต์แวร์
21 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 4211 ซอฟต์แวร์
22 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 4211 คอมพิวเตอร์
23 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 4210 ซอฟต์แวร์
24 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 4210 คอมพิวเตอร์
25 การใช้งาน OBS 4209 ซอฟต์แวร์
26 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 4209 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Google Classroom 4209 ซอฟต์แวร์
28 บริการพื้นที่ Web Hosting 4208 อินเทอร์เน็ต
29 การใช้งาน Google Drive 4208 ซอฟต์แวร์
30 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4207 คอมพิวเตอร์
31 การใช้งาน Microsoft One Drive 4207 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง