ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 3245 อินเทอร์เน็ต
2 การลงทะเบียน Key Windows10 847 คอมพิวเตอร์
3 บริการ Microsoft Office 365 809 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 710 ซอฟต์แวร์
5 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 516 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 500 โทรศัพท์
7 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 481 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 435 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 372 อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting 222 อินเทอร์เน็ต
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 218 อินเทอร์เน็ต
12 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 148 คอมพิวเตอร์
13 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 125 คอมพิวเตอร์
14 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 105 โทรศัพท์
15 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 104 อินเทอร์เน็ต
16 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 35 อินเทอร์เน็ต
17 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 26 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook