ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 7504 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 1970 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1970 ซอฟต์แวร์
4 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1490 อินเทอร์เน็ต
5 การลงทะเบียน Key Windows10 1409 คอมพิวเตอร์
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1049 อินเทอร์เน็ต
7 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 947 อินเทอร์เน็ต
8 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 863 โทรศัพท์
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 812 อินเทอร์เน็ต
10 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 789 อินเทอร์เน็ต
11 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 777 คอมพิวเตอร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 429 อินเทอร์เน็ต
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 342 อินเทอร์เน็ต
14 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 261 คอมพิวเตอร์
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 208 คอมพิวเตอร์
16 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 196 อินเทอร์เน็ต
17 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 191 อินเทอร์เน็ต
18 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 190 โทรศัพท์
19 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 17 ซอฟต์แวร์
20 การใช้งาน OBS 15 ซอฟต์แวร์
21 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 14 ซอฟต์แวร์
22 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 14 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 13 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 12 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน Microsoft One Drive 12 ซอฟต์แวร์
26 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 11 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Google Drive 9 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Classroom 8 ซอฟต์แวร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง