ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2297 ซอฟต์แวร์
2 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 2296 อินเทอร์เน็ต
3 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 2296 คอมพิวเตอร์
4 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 2295 อินเทอร์เน็ต
5 บริการ E-Mail Google Apps for Education 2295 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 2295 โทรศัพท์
7 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 2295 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ Microsoft Office 365 2295 คอมพิวเตอร์
9 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2295 ซอฟต์แวร์
10 การใช้งาน Google Drive 2295 ซอฟต์แวร์
11 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2294 อินเทอร์เน็ต
12 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2294 คอมพิวเตอร์
13 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2294 โทรศัพท์
14 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 2294 อินเทอร์เน็ต
15 บริการพื้นที่ Web Hosting 2294 อินเทอร์เน็ต
16 การลงทะเบียน Key Windows10 2294 คอมพิวเตอร์
17 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 2294 คอมพิวเตอร์
18 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 2294 อินเทอร์เน็ต
19 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2294 อินเทอร์เน็ต
20 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2294 อินเทอร์เน็ต
21 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 2294 คอมพิวเตอร์
22 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2294 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2294 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน OBS 2294 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2294 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2294 ซอฟต์แวร์
27 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2294 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Classroom 2294 ซอฟต์แวร์
29 การใช้งาน Microsoft One Drive 2294 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง