ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 7793 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 2182 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2083 ซอฟต์แวร์
4 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1621 อินเทอร์เน็ต
5 การลงทะเบียน Key Windows10 1510 คอมพิวเตอร์
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1205 อินเทอร์เน็ต
7 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1101 อินเทอร์เน็ต
8 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 975 โทรศัพท์
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 918 อินเทอร์เน็ต
10 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 898 อินเทอร์เน็ต
11 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 810 คอมพิวเตอร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 464 อินเทอร์เน็ต
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 378 อินเทอร์เน็ต
14 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 292 คอมพิวเตอร์
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 242 คอมพิวเตอร์
16 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 232 อินเทอร์เน็ต
17 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 216 โทรศัพท์
18 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 216 อินเทอร์เน็ต
19 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 48 ซอฟต์แวร์
20 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 42 ซอฟต์แวร์
21 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 40 ซอฟต์แวร์
22 การใช้งาน OBS 38 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 37 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 36 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน Google Drive 34 ซอฟต์แวร์
26 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 33 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Microsoft One Drive 33 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Classroom 29 ซอฟต์แวร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง