ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

<?=Ttt?>
Ttt

52

14 สิงหาคม 2565

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 4149 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 4132 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 4130 ซอฟต์แวร์
4 บริการ E-Mail Google Apps for Education 4127 อินเทอร์เน็ต
5 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 4126 อินเทอร์เน็ต
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4123 อินเทอร์เน็ต
7 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4120 อินเทอร์เน็ต
8 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4119 อินเทอร์เน็ต
9 การใช้งาน OBS 4116 ซอฟต์แวร์
10 การลงทะเบียน Key Windows10 4115 คอมพิวเตอร์
11 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 4115 คอมพิวเตอร์
12 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 4114 คอมพิวเตอร์
13 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 4113 อินเทอร์เน็ต
14 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4112 คอมพิวเตอร์
15 การใช้งาน Google Classroom 4112 ซอฟต์แวร์
16 บริการพื้นที่ Web Hosting 4111 อินเทอร์เน็ต
17 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 4111 คอมพิวเตอร์
18 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 4111 ซอฟต์แวร์
19 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 4111 ซอฟต์แวร์
20 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 4111 คอมพิวเตอร์
21 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4110 โทรศัพท์
22 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4110 โทรศัพท์
23 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4110 อินเทอร์เน็ต
24 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 4110 อินเทอร์เน็ต
25 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 4110 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งาน Google Drive 4110 ซอฟต์แวร์
27 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 4110 คอมพิวเตอร์
28 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 4109 ซอฟต์แวร์
29 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 4109 ซอฟต์แวร์
30 การใช้งาน Microsoft One Drive 4109 ซอฟต์แวร์
31 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 4108 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง