ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1893 อินเทอร์เน็ต
2 การลงทะเบียน Key Windows10 1609 คอมพิวเตอร์
3 บริการ Microsoft Office 365 1586 คอมพิวเตอร์
4 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1569 อินเทอร์เน็ต
5 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 1529 อินเทอร์เน็ต
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1526 อินเทอร์เน็ต
7 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1521 อินเทอร์เน็ต
8 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 1509 โทรศัพท์
9 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1504 ซอฟต์แวร์
10 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 1500 อินเทอร์เน็ต
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 1493 อินเทอร์เน็ต
12 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 1490 อินเทอร์เน็ต
13 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 1487 คอมพิวเตอร์
14 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 1486 คอมพิวเตอร์
15 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1485 โทรศัพท์
16 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 1485 คอมพิวเตอร์
17 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 1485 ซอฟต์แวร์
18 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 1485 ซอฟต์แวร์
19 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 1484 อินเทอร์เน็ต
20 การใช้งาน Google Classroom 1484 ซอฟต์แวร์
21 การใช้งาน Google Drive 1484 ซอฟต์แวร์
22 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 1483 ซอฟต์แวร์
23 บริการพื้นที่ Web Hosting 1482 อินเทอร์เน็ต
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 1482 ซอฟต์แวร์
25 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 1482 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 1480 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Microsoft One Drive 1479 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน OBS 1478 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง