ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 3944 ซอฟต์แวร์
2 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 3744 อินเทอร์เน็ต
3 บริการ Microsoft Office 365 3737 คอมพิวเตอร์
4 บริการ E-Mail Google Apps for Education 3736 อินเทอร์เน็ต
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 3736 อินเทอร์เน็ต
6 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 3726 อินเทอร์เน็ต
7 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 3726 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3725 อินเทอร์เน็ต
9 การใช้งาน OBS 3725 ซอฟต์แวร์
10 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 3724 โทรศัพท์
11 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 3723 อินเทอร์เน็ต
12 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 3723 อินเทอร์เน็ต
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 3723 อินเทอร์เน็ต
14 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 3723 คอมพิวเตอร์
15 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 3723 ซอฟต์แวร์
16 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 3723 ซอฟต์แวร์
17 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 3723 ซอฟต์แวร์
18 การใช้งาน Google Drive 3723 ซอฟต์แวร์
19 การลงทะเบียน Key Windows10 3722 คอมพิวเตอร์
20 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 3722 คอมพิวเตอร์
21 การใช้งาน Microsoft One Drive 3722 ซอฟต์แวร์
22 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 3722 คอมพิวเตอร์
23 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 3721 คอมพิวเตอร์
24 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3721 โทรศัพท์
25 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 3721 อินเทอร์เน็ต
26 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 3721 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 3721 ซอฟต์แวร์
28 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 3721 ซอฟต์แวร์
29 การใช้งาน Google Classroom 3721 ซอฟต์แวร์
30 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 3721 คอมพิวเตอร์
31 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 3721 คอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง