ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 991 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 283 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 270 คอมพิวเตอร์
4 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 244 อินเทอร์เน็ต
5 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 188 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 171 ซอฟต์แวร์
7 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 161 โทรศัพท์
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 144 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 137 อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting 123 อินเทอร์เน็ต
11 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 64 คอมพิวเตอร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 63 อินเทอร์เน็ต
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 58 คอมพิวเตอร์
14 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 50 อินเทอร์เน็ต
15 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 49 โทรศัพท์

Facebook

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง