ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 2040 อินเทอร์เน็ต
2 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2006 ซอฟต์แวร์
3 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1978 อินเทอร์เน็ต
4 บริการ Microsoft Office 365 1974 คอมพิวเตอร์
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 1935 อินเทอร์เน็ต
6 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1926 อินเทอร์เน็ต
7 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 1920 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1917 อินเทอร์เน็ต
9 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 1916 โทรศัพท์
10 การลงทะเบียน Key Windows10 1915 คอมพิวเตอร์
11 การใช้งาน OBS 1913 ซอฟต์แวร์
12 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1911 โทรศัพท์
13 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 1911 ซอฟต์แวร์
14 การใช้งาน Google Classroom 1910 ซอฟต์แวร์
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 1909 คอมพิวเตอร์
16 บริการพื้นที่ Web Hosting 1909 อินเทอร์เน็ต
17 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 1909 คอมพิวเตอร์
18 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 1909 อินเทอร์เน็ต
19 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 1909 คอมพิวเตอร์
20 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 1909 ซอฟต์แวร์
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 1909 ซอฟต์แวร์
22 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 1909 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน Microsoft One Drive 1909 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน Google Drive 1909 ซอฟต์แวร์
25 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 1908 อินเทอร์เน็ต
26 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 1908 ซอฟต์แวร์
27 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 1908 ซอฟต์แวร์
28 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 1907 อินเทอร์เน็ต

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง