ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1429 อินเทอร์เน็ต
2 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1387 อินเทอร์เน็ต
3 บริการ Microsoft Office 365 1379 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1370 ซอฟต์แวร์
5 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 1368 โทรศัพท์
6 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 1364 อินเทอร์เน็ต
7 การลงทะเบียน Key Windows10 1364 คอมพิวเตอร์
8 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 1364 อินเทอร์เน็ต
9 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1363 อินเทอร์เน็ต
10 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 1363 อินเทอร์เน็ต
11 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1362 อินเทอร์เน็ต
12 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 1362 ซอฟต์แวร์
13 การใช้งาน Microsoft One Drive 1362 ซอฟต์แวร์
14 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 1361 อินเทอร์เน็ต
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 1360 คอมพิวเตอร์
16 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 1360 อินเทอร์เน็ต
17 บริการพื้นที่ Web Hosting 1360 อินเทอร์เน็ต
18 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 1360 คอมพิวเตอร์
19 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 1360 คอมพิวเตอร์
20 การใช้งาน OBS 1360 ซอฟต์แวร์
21 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1359 โทรศัพท์
22 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 1359 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน Google Drive 1359 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 1358 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 1358 ซอฟต์แวร์
26 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 1358 ซอฟต์แวร์
27 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 1358 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Classroom 1358 ซอฟต์แวร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง