ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 8712 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 2474 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2259 ซอฟต์แวร์
4 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1752 อินเทอร์เน็ต
5 การลงทะเบียน Key Windows10 1597 คอมพิวเตอร์
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1371 อินเทอร์เน็ต
7 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1226 อินเทอร์เน็ต
8 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 1114 โทรศัพท์
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 1020 อินเทอร์เน็ต
10 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 999 อินเทอร์เน็ต
11 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 857 คอมพิวเตอร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 513 อินเทอร์เน็ต
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 407 อินเทอร์เน็ต
14 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 314 คอมพิวเตอร์
15 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 291 อินเทอร์เน็ต
16 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 267 คอมพิวเตอร์
17 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 241 อินเทอร์เน็ต
18 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 237 โทรศัพท์
19 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 79 ซอฟต์แวร์
20 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 75 ซอฟต์แวร์
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 61 ซอฟต์แวร์
22 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 59 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน OBS 58 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 57 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน Microsoft One Drive 56 ซอฟต์แวร์
26 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 53 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Google Drive 50 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Classroom 46 ซอฟต์แวร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง