ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1349 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 311 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 302 คอมพิวเตอร์
4 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 283 อินเทอร์เน็ต
5 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 235 ซอฟต์แวร์
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 219 อินเทอร์เน็ต
7 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 177 โทรศัพท์
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 171 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 165 อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting 133 อินเทอร์เน็ต
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 87 อินเทอร์เน็ต
12 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 70 คอมพิวเตอร์
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 64 คอมพิวเตอร์
14 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 53 อินเทอร์เน็ต
15 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 51 โทรศัพท์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook