ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1555 อินเทอร์เน็ต
2 การลงทะเบียน Key Windows10 405 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 396 ซอฟต์แวร์
4 บริการ Microsoft Office 365 393 คอมพิวเตอร์
5 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 337 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 281 โทรศัพท์
7 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 274 อินเทอร์เน็ต
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 255 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 207 อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting 161 อินเทอร์เน็ต
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 123 อินเทอร์เน็ต
12 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 87 คอมพิวเตอร์
13 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 83 คอมพิวเตอร์
14 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 71 โทรศัพท์
15 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 69 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook