ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 2213 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 2087 คอมพิวเตอร์
3 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2086 อินเทอร์เน็ต
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2085 ซอฟต์แวร์
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 2079 อินเทอร์เน็ต
6 การลงทะเบียน Key Windows10 2074 คอมพิวเตอร์
7 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 2073 อินเทอร์เน็ต
8 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2073 โทรศัพท์
9 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 2073 คอมพิวเตอร์
10 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2073 ซอฟต์แวร์
11 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 2072 โทรศัพท์
12 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 2072 อินเทอร์เน็ต
13 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2072 อินเทอร์เน็ต
14 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 2072 อินเทอร์เน็ต
15 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2072 อินเทอร์เน็ต
16 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 2072 คอมพิวเตอร์
17 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2072 ซอฟต์แวร์
18 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2071 คอมพิวเตอร์
19 บริการพื้นที่ Web Hosting 2071 อินเทอร์เน็ต
20 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 2071 อินเทอร์เน็ต
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2071 ซอฟต์แวร์
22 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2071 ซอฟต์แวร์
23 การใช้งาน OBS 2071 ซอฟต์แวร์
24 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2071 ซอฟต์แวร์
25 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2071 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งาน Google Classroom 2071 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Microsoft One Drive 2071 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Drive 2071 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง