ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล dueanchai.ch@pcru.ac.th

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 4864 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 1131 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 1130 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 855 ซอฟต์แวร์
5 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 610 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 579 โทรศัพท์
7 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 571 อินเทอร์เน็ต
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 567 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 520 อินเทอร์เน็ต
10 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 474 คอมพิวเตอร์
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 295 อินเทอร์เน็ต
12 บริการพื้นที่ Web Hosting 268 อินเทอร์เน็ต
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 186 คอมพิวเตอร์
14 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 153 คอมพิวเตอร์
15 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 137 โทรศัพท์
16 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 133 อินเทอร์เน็ต
17 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 91 อินเทอร์เน็ต
18 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 84 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง