ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 6100
อีเมล prayoon@pcru.ac.th
กล่องรับฟังความคิดเห็น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ทรัพยากรออนไลน์

บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ Microsoft Office 365 1951 คอมพิวเตอร์
2 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1833 อินเทอร์เน็ต
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1830 ซอฟต์แวร์
4 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 1828 คอมพิวเตอร์
5 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 1827 โทรศัพท์
6 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 1827 อินเทอร์เน็ต
7 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1827 อินเทอร์เน็ต
8 การใช้งาน OBS 1827 ซอฟต์แวร์
9 การใช้งาน Microsoft One Drive 1827 ซอฟต์แวร์
10 การใช้งาน Google Drive 1827 ซอฟต์แวร์
11 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1826 อินเทอร์เน็ต
12 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 1826 อินเทอร์เน็ต
13 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 1826 คอมพิวเตอร์
14 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 1826 อินเทอร์เน็ต
15 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 1826 คอมพิวเตอร์
16 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 1826 อินเทอร์เน็ต
17 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1826 อินเทอร์เน็ต
18 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 1826 ซอฟต์แวร์
19 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1825 โทรศัพท์
20 บริการพื้นที่ Web Hosting 1825 อินเทอร์เน็ต
21 การลงทะเบียน Key Windows10 1825 คอมพิวเตอร์
22 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 1825 อินเทอร์เน็ต
23 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 1825 ซอฟต์แวร์
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 1825 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 1825 ซอฟต์แวร์
26 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 1825 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Google Classroom 1825 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 1824 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง