ห้องบริการอินเทอร์เน็ต

ห้องบริการอินเตอร์เน็ตศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC)

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง

CPU:Core i5,3.20GHz

Ram:DDR3,2GB

HDD:500GB

เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง

ห้องบริการอินเตอร์ หอสมุดกลาง

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง

CPU:Core i5,2.9GHz

Ram:DDR3,4GB

HDD:1TB

เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง