บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 2204 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 2084 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2084 ซอฟต์แวร์
4 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2083 อินเทอร์เน็ต
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 2079 อินเทอร์เน็ต
6 การลงทะเบียน Key Windows10 2074 คอมพิวเตอร์
7 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2073 โทรศัพท์
8 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 2073 คอมพิวเตอร์
9 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2073 ซอฟต์แวร์
10 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 2072 อินเทอร์เน็ต
11 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 2072 โทรศัพท์
12 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 2072 อินเทอร์เน็ต
13 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2072 อินเทอร์เน็ต
14 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2072 อินเทอร์เน็ต
15 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 2072 คอมพิวเตอร์
16 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2071 คอมพิวเตอร์
17 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 2071 อินเทอร์เน็ต
18 บริการพื้นที่ Web Hosting 2071 อินเทอร์เน็ต
19 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 2071 อินเทอร์เน็ต
20 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2071 ซอฟต์แวร์
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2071 ซอฟต์แวร์
22 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2071 ซอฟต์แวร์
23 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2071 ซอฟต์แวร์
24 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2071 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน Google Classroom 2071 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งาน Microsoft One Drive 2071 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน OBS 2070 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Drive 2070 ซอฟต์แวร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง