บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1550 อินเทอร์เน็ต
2 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1511 ซอฟต์แวร์
3 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1450 อินเทอร์เน็ต
4 บริการ Microsoft Office 365 1435 คอมพิวเตอร์
5 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 1379 โทรศัพท์
6 การลงทะเบียน Key Windows10 1376 คอมพิวเตอร์
7 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 1373 อินเทอร์เน็ต
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 1371 อินเทอร์เน็ต
9 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 1370 อินเทอร์เน็ต
10 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1370 อินเทอร์เน็ต
11 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 1369 ซอฟต์แวร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 1366 อินเทอร์เน็ต
13 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 1366 อินเทอร์เน็ต
14 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 1366 ซอฟต์แวร์
15 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 1365 ซอฟต์แวร์
16 การใช้งาน Microsoft One Drive 1365 ซอฟต์แวร์
17 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 1364 ซอฟต์แวร์
18 การใช้งาน OBS 1364 ซอฟต์แวร์
19 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1363 โทรศัพท์
20 บริการพื้นที่ Web Hosting 1363 อินเทอร์เน็ต
21 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 1363 คอมพิวเตอร์
22 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 1363 ซอฟต์แวร์
23 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 1362 คอมพิวเตอร์
24 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 1362 อินเทอร์เน็ต
25 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 1362 คอมพิวเตอร์
26 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 1362 ซอฟต์แวร์
27 การใช้งาน Google Classroom 1362 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Google Drive 1361 ซอฟต์แวร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง