บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 6979 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 1652 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 1327 คอมพิวเตอร์
4 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 1253 อินเทอร์เน็ต
5 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1099 ซอฟต์แวร์
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 807 อินเทอร์เน็ต
7 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 766 อินเทอร์เน็ต
8 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 744 โทรศัพท์
9 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 702 อินเทอร์เน็ต
10 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 700 คอมพิวเตอร์
11 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 662 อินเทอร์เน็ต
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 389 อินเทอร์เน็ต
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 314 อินเทอร์เน็ต
14 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 231 คอมพิวเตอร์
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 184 คอมพิวเตอร์
16 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 169 โทรศัพท์
17 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 166 อินเทอร์เน็ต
18 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 159 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง