บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 3719 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ E-Mail Google Apps for Education 3707 อินเทอร์เน็ต
3 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 3699 อินเทอร์เน็ต
4 บริการ Microsoft Office 365 3691 คอมพิวเตอร์
5 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 3686 ซอฟต์แวร์
6 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 3674 อินเทอร์เน็ต
7 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 3670 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3669 อินเทอร์เน็ต
9 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 3667 อินเทอร์เน็ต
10 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 3665 คอมพิวเตอร์
11 การใช้งาน OBS 3664 ซอฟต์แวร์
12 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3662 โทรศัพท์
13 บริการพื้นที่ Web Hosting 3662 อินเทอร์เน็ต
14 การลงทะเบียน Key Windows10 3662 คอมพิวเตอร์
15 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 3662 คอมพิวเตอร์
16 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 3662 อินเทอร์เน็ต
17 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 3662 ซอฟต์แวร์
18 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 3662 คอมพิวเตอร์
19 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 3661 โทรศัพท์
20 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 3661 คอมพิวเตอร์
21 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 3661 ซอฟต์แวร์
22 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 3661 ซอฟต์แวร์
23 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 3660 คอมพิวเตอร์
24 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 3660 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน Microsoft One Drive 3660 ซอฟต์แวร์
26 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 3659 อินเทอร์เน็ต
27 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 3658 ซอฟต์แวร์
28 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 3657 ซอฟต์แวร์
29 การใช้งาน Google Classroom 3657 ซอฟต์แวร์
30 การใช้งาน Google Drive 3657 ซอฟต์แวร์
31 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 3657 คอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง