บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 4471 อินเทอร์เน็ต
2 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 4471 อินเทอร์เน็ต
3 บริการ Microsoft Office 365 4469 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 4469 ซอฟต์แวร์
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4464 อินเทอร์เน็ต
6 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 4464 อินเทอร์เน็ต
7 การลงทะเบียน Key Windows10 4458 คอมพิวเตอร์
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4456 อินเทอร์เน็ต
9 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4455 โทรศัพท์
10 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4455 อินเทอร์เน็ต
11 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 4454 อินเทอร์เน็ต
12 บริการพื้นที่ Web Hosting 4454 อินเทอร์เน็ต
13 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 4454 คอมพิวเตอร์
14 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 4454 ซอฟต์แวร์
15 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4453 คอมพิวเตอร์
16 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4453 โทรศัพท์
17 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 4453 คอมพิวเตอร์
18 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 4453 อินเทอร์เน็ต
19 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 4453 ซอฟต์แวร์
20 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 4453 ซอฟต์แวร์
21 การใช้งาน Google Classroom 4453 ซอฟต์แวร์
22 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 4453 คอมพิวเตอร์
23 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4452 อินเทอร์เน็ต
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 4452 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน OBS 4452 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 4452 ซอฟต์แวร์
27 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 4452 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Microsoft One Drive 4452 ซอฟต์แวร์
29 การใช้งาน Google Drive 4452 ซอฟต์แวร์
30 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 4452 คอมพิวเตอร์
31 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 4452 คอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง