บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 990 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 283 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 270 คอมพิวเตอร์
4 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 243 อินเทอร์เน็ต
5 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 188 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 170 ซอฟต์แวร์
7 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 161 โทรศัพท์
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 144 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 137 อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting 123 อินเทอร์เน็ต
11 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 64 คอมพิวเตอร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 63 อินเทอร์เน็ต
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 58 คอมพิวเตอร์
14 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 49 โทรศัพท์
15 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 49 อินเทอร์เน็ต

Facebook

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง