บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 764 อินเทอร์เน็ต
2 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 165 อินเทอร์เน็ต
3 บริการ Microsoft Office 365 133 คอมพิวเตอร์
4 การลงทะเบียน Key Windows10 129 คอมพิวเตอร์
5 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 86 อินเทอร์เน็ต
6 บริการพื้นที่ Web Hosting 85 อินเทอร์เน็ต
7 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 73 อินเทอร์เน็ต
8 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 69 ซอฟต์แวร์
9 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 63 อินเทอร์เน็ต
10 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 50 โทรศัพท์
11 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 42 คอมพิวเตอร์
12 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 26 อินเทอร์เน็ต
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 23 คอมพิวเตอร์
14 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 19 โทรศัพท์
15 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 9 อินเทอร์เน็ต

Facebook

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง