บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 1752 อินเทอร์เน็ต
2 การลงทะเบียน Key Windows10 644 คอมพิวเตอร์
3 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 601 ซอฟต์แวร์
4 บริการ Microsoft Office 365 491 คอมพิวเตอร์
5 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 400 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 396 โทรศัพท์
7 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 356 อินเทอร์เน็ต
8 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 321 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 259 อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting 178 อินเทอร์เน็ต
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 156 อินเทอร์เน็ต
12 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 106 คอมพิวเตอร์
13 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 97 คอมพิวเตอร์
14 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 82 โทรศัพท์
15 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 79 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook