บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการ E-Mail Google Apps for Education 4882 อินเทอร์เน็ต
2 บริการ Microsoft Office 365 1135 คอมพิวเตอร์
3 การลงทะเบียน Key Windows10 1132 คอมพิวเตอร์
4 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 856 ซอฟต์แวร์
5 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 613 อินเทอร์เน็ต
6 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 581 โทรศัพท์
7 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 573 อินเทอร์เน็ต
8 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 569 อินเทอร์เน็ต
9 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN 523 อินเทอร์เน็ต
10 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 476 คอมพิวเตอร์
11 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 298 อินเทอร์เน็ต
12 บริการพื้นที่ Web Hosting 269 อินเทอร์เน็ต
13 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 187 คอมพิวเตอร์
14 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 154 คอมพิวเตอร์
15 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 138 โทรศัพท์
16 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 133 อินเทอร์เน็ต
17 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 93 อินเทอร์เน็ต
18 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 85 อินเทอร์เน็ต

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง