บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 2926 ซอฟต์แวร์
2 บริการ Microsoft Office 365 2751 คอมพิวเตอร์
3 บริการ E-Mail Google Apps for Education 2750 อินเทอร์เน็ต
4 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 2750 อินเทอร์เน็ต
5 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 2749 อินเทอร์เน็ต
6 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 2749 อินเทอร์เน็ต
7 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2749 อินเทอร์เน็ต
8 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2749 ซอฟต์แวร์
9 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 2748 โทรศัพท์
10 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2748 คอมพิวเตอร์
11 การลงทะเบียน Key Windows10 2748 คอมพิวเตอร์
12 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 2748 อินเทอร์เน็ต
13 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 2748 คอมพิวเตอร์
14 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2748 ซอฟต์แวร์
15 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2748 ซอฟต์แวร์
16 การใช้งาน Google Classroom 2748 ซอฟต์แวร์
17 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 2748 คอมพิวเตอร์
18 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2747 โทรศัพท์
19 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 2747 อินเทอร์เน็ต
20 บริการพื้นที่ Web Hosting 2747 อินเทอร์เน็ต
21 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 2747 คอมพิวเตอร์
22 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2747 อินเทอร์เน็ต
23 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2747 อินเทอร์เน็ต
24 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2747 ซอฟต์แวร์
25 การใช้งาน OBS 2747 ซอฟต์แวร์
26 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2747 ซอฟต์แวร์
27 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2747 ซอฟต์แวร์
28 การใช้งาน Microsoft One Drive 2747 ซอฟต์แวร์
29 การใช้งาน Google Drive 2747 ซอฟต์แวร์
30 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 2747 คอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง