บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ ผู้ชม หมวดหมู่บริการ
1 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562 1358 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 1358 งานบริการคอมพิวเตอร์
3 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 1358 งานบริการคอมพิวเตอร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง