การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ