การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ 30 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน การประชุมชี้แจ้งการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0ให้กับบุคลากรภายในสำนัก

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ