ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561

ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561

ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 เวลา 13.00 น. 

 
 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ