ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี

ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถานที่ให้บริการ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.เพชรบูรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ