เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 21 กันยายน 2561 ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ