ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ทำการจัดการทำบุญปีใหม่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ