สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารชนเทศนำกระเช้าไปมอบสวัสดีปีใหม่อธิการบดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ