อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 มกราคม 2562 ได้จัดการอบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน ให้แก่เหล่าบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ