กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ

กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ

29 มกราคม 2562  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการทำลูกปัดด้วยกระดาษ ณ บูตภายในงานกาชาดมะขามหวาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ