การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology"

การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้มีการอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" ภายในงานสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ