งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 ณ ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ