อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี พ.ศ.2562"

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ