สัมมนาอบรม HPE Aruba Network

สัมมนาอบรม HPE Aruba Network

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายวิเศษ เกตุดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาอบรม HPE Aruba Network ซึ่งจัดโดยบริษัท Hewlett Packard Enterprise ณ Wintree city Resort Chiang Mai ห้อง Convention

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ