การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562

การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณโรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดทำข้อมูล และรับทราบปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ