เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน

เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดส่งบุคลากร พ่อบ้าน แม่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยก ขยะ และการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนากายภาพและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ