เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
*****************************************************************************************************
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุมใหม่) คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นำโดยอาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสิญพระบารมี ชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา (ในหลวงร.10) เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ