ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
*********************************************************
           วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงานหอสมุดกลาง 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ