โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563
**********************

                  เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และจับฉลากแลกของขวัญ โดยมีอาจารย์ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ