การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ

การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ

การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ ครั้งที่ 1/2563
**************************************************

                      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ เป็นประธานการประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ ครั้ง 1/2563

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ