เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ
ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
*****************

           วันที่ 14-15 กันยายน 2563 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

 

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ