เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE

เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE

เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE
******************************

             วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE ณ ห้องประชุมนิมมาน 1  โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันการโจมตีของ Ransomware ที่มีจำนวนมาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ