สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565

วันที่โพส 27 ธันวาคม 2564 ผู้ชม 200

สวัสดีปีใหม่ 2565
************
                      วันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมคณะมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่อาจารย์ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบปฏิทินปี 2566 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้กับบุคลากร จำนวน 32 ชุด