สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565

วันที่โพส 6 มกราคม 2565 ผู้ชม 203

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565
**************

   วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผศ.ดร. นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะ ที่นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มามอบในครั้งนี้