สวัสดีปีใหม่ 2565

 สวัสดีปีใหม่ 2565

วันที่โพส 6 มกราคม 2565 ผู้ชม 202

 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565
**************

    วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ ที่นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มามอบในครั้งนี้