โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT

โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT

โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT ตามแนวโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 9 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเทคโนโ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ