ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนัก นักศึกษา และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง จำนวน ๓๙๙ ดอกบริเวณหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บานพร้อมเพรียงกันในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิมิพลอดุลยเดช

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ