โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์
****************************************
วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบประเมินการสอนออนไลน์"ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ