ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชม 18889

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
*************

     งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ 
https://miscenter.pcru.ac.th/it_training/show_trainee.php?C_ID=291&fbclid=IwAR2VhhTqInp3P04D4hNsJaPaspQNdo3_DHSIp-U1KhLxEXvGHnvXbD7lFSA

ข่าวอื่นๆ