ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ผู้ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าชมวีดีโอการใช้งาน Microsoft Teams

ขอเชิญอาจารย์ผู้ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าชมวีดีโอการใช้งาน Microsoft Teams

วันที่โพส 30 กรกฎาคม 2564 ผู้ชม 18889

วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

วิทยากรให้ความรู้จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด
โดย นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร

****************************

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 1

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 2

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 3

 

ข่าวอื่นๆ