ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและควบคุมการใช้บริการระบบสารสนเทศ หากมีปัญหาสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ http://202.29.34.34/helpdesk/

ข่าวอื่นๆ