ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์(หอสมุดกลาง)สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
***********************************************************************************
ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม ทำกระทงกรวยไอติมรักษ์โลก ไอเดียเก๋ สำหรับลอยในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกระทงที่สร้างจาก กรวยไอติม หรือ โคนไอติม ซึ่งทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำ และยังช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ