ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59

เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
***********************
เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 สำหรับโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------------------------------------
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
          ทำหนังสือเรียนอธิการบดี พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มการขอพิมพ์ไวนิล 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://miscenter.pcru.ac.th/downloadvinyl/vinyl.pdf)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
         คุณสุภาวดี แจ้งจันทร์ (พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี) เบอร์ภายใน 2814

ข่าวอื่นๆ