ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

วันนี้(9 มิ.ย.60) ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และรับฟังการบรรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว"ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ