บริการพื้นที่ Web Hosting

บริการพื้นที่ Web Hosting

บริการพื้นที่ Web Hosting

วันที่ 2019-07-10 14:14:01 ผู้โพส วิเศษ เกตุดี ผู้ชม 2713

บริการพื้นที่สำหรับ Web Hosting สำหรับอาจารย์และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ให้บริการ Web Hosting

ยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริหการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามหมายเลข 056-717100 ต่อ 2843, 3999