การลงทะเบียน Key Windows10

การลงทะเบียน Key Windows10

การลงทะเบียน Key Windows10

วันที่ 2019-07-24 14:43:57 ผู้โพส อภิรักษ์ อุ่นดี ผู้ชม 128

การลงทะเบียนคีย์ลิขสิทธิ์ Windows10

สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

ขั้นตอนวิธีทำดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Command prompt แบบ Administrator โดยคลิกที่ปุ่มสตาร์ท  ของ Windows

 

2.พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /skms 172.16.8.8”  และกด Enter เพื่อชี้ไปยัง KMS Server

หน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อกับเครื่องลงทะเบียนสำเร็จ

 

3.พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /ato” และกด Enter เพื่อทำการเปิดใช้งาน

 

4.พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /dli” และกด Enter เพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน

การเปลี่ยนจาก MAK เป็น KMS

  1. เปิด Command prompt แบบ Administrator ขึ้นมา

  2. พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /upk”  และกด Enter เพื่อถอนคีย์เดิมที่เป็น MAK

  3. พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX”  และกด Enter 

เพื่อติดตั้ง KMS client setup keys

  1. พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /skms 172.16.8.8”  และกด Enter เพื่อชี้ไปยัง KMS Server

  2. พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /ato” และกด Enter เพื่อทำการเปิดใช้งาน

  3. พิมพ์คำสั่ง “slmgr.vbs /dli” และกด Enter เพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน

 

หมายเหตุ การเปิดใช้งานแบบ KMS จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์