การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK

การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK

การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK

วันที่ 2019-08-21 16:08:33 ผู้โพส อภิรักษ์ อุ่นดี ผู้ชม 2713

การติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun PSK สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ

 

1. ดาวน์โหลดฟอนต์

2. แยกไฟล์ที่ดาวน์โหลด

3. กดปุ่ม Ctrl+a เพื่อเลือกไฟล์ font ทั้งหมดแล้วคลิกขวา จากนั้นคลิก install