บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

วันที่ 2019-08-22 10:03:49 ผู้โพส อภิรักษ์ อุ่นดี ผู้ชม 2926

เข้าเว็บไซต์ Microsoft Azure

Microsoft Azure for Student

Microsoft Azure บริการซอฟต์แวร์ฟรีเมื่อมีบัญชี office 365 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นบริการเสริมของไมโครซอฟท์ที่มอบให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับ Microsoft Imagine Premium โดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้งาน Microsoft Azure ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ทำการลงทะเบียน Microsoft Azure)

วิธีสมัครใช้งาน Office365 และ Microsoft Azure

1. แจ้งลงทะเบียนใช้บริการ https://www.messenger.com/t/aritc.pcru
2. สมัครใช้งานได้ด้วยตนเองที่ ห้อง IT101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 

รายการซอฟต์แวร์

NAME PRODUCT CATEGORY SYSTEM TYPE LANGUAGE

Visual Studio Enterprise 2019

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Machine Learning Server 9.4.7 for Windows

AI + Machine Learning

64 bit

English

Microsoft R Client 9.4.7

Database

64 bit

English

Windows Server 2019 (updated March 2019) Standard

Operating System

64 bit

English

Pluralsight

Learning Services

Service

English

WintellectNow

Learning Services

Service

Multilanguage

Microsoft Store

Productivity Tools

Service

Multilanguage

Visual Studio Code

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

SQL Server 2017 Enterprise

Database

64 bit

English

Project Professional 2019

Productivity Tools

64 bit

English

Access 2016

Database

64 bit

English

Advanced Threat Analytics (ATA) version 1.7

Security

64 bit

Multilanguage

Advanced Threat Analytics (ATA) Version 1.8

Security

64 bit

Multilanguage

Agents for Visual Studio 2019 (version 16.0) Test Agent

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Agents for Visual Studio 2019 (version 16.0) Test Controller

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Azure DevOps Server 2019.0.1 (x64) - Web Installer

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Azure DevOps Server 2019.0.1 (x64) - DVD

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Azure DevOps Server Express 2019.0.1 (x64) - Web Installer

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Azure DevOps Server Express 2019.0.1 (x64) - DVD

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Agents for Visual Studio 2017 Test Agent

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Agents for Visual Studio 2017 Test Controller

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

BizTalk Server 2013 R2 Developer Edition

Middleware System

64 bit

English

BizTalk Server 2013 R2 Enterprise Edition

Middleware System

64 bit

English

BizTalk Server 2013 R2 Standard Edition

Middleware System

64 bit

English

BizTalk Server 2016 Developer Edition

Middleware System

64 bit

English

BizTalk Server 2016 Enterprise Edition

Middleware System

64 bit

English

BizTalk Server 2016 Standard Edition

Middleware System

64 bit

English

Datazen Enterprise Server

Analytics

64 bit

English

Deployment Agent 2015 with Update 1

Developer Tools

64 bit

English

Host Integration Server 2013

Networking

64 bit

English

Host Integration Server 2013 Developer Edition

Networking

64 bit

English

Host Integration Server 2016 Developer

Networking

64 bit

English

Host Integration Server 2016 Enterprise

Networking

64 bit

English

Machine Learning Server 9.3.0 for Windows

AI + Machine Learning

64 bit

English

Machine Learning Server 9.3.0 for Hadoop

AI + Machine Learning

64 bit

English

Machine Learning Server 9.4.7 for Hadoop

AI + Machine Learning

64 bit

English

Machine Learning Server 9.4.7 for Linux

AI + Machine Learning

64 bit

English

Machine Learning Server 9.3.0 for Linux

AI + Machine Learning

64 bit

English

Machine Learning Server for Windows

AI + Machine Learning

64 bit

English

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

Compute

64 bit

English

Microsoft Hyper-V Server 2016

Compute

64 bit

English

Microsoft R Server 9.1.0 for Hadoop

Database

64 bit

English

Microsoft R Server 9.1.0 for Linux

Database

64 bit

English

Microsoft R Server 9.1.0 for Teradata

Database

64 bit

English

Microsoft R Server 9.1.0 for Windows

Database

64 bit

English

Project Professional 2016

Productivity Tools

64 bit

English

Project Server 2013 with Service Pack 1

Productivity Tools

64 bit

English

Remote Tools for Visual Studio 2019 (version 16.0)

Developer Tools

64 bit

English

Remote Tools for Visual Studio 2017

Developer Tools

64 bit

English

Sharepoint Server 2019 Enterprise

Productivity Tools

64 bit

English

SharePoint Server 2019 Language Pack

Productivity Tools

64 bit

English

Sharepoint Server 2019 Standard

Productivity Tools

64 bit

English

Skype for Business Server 2015

Productivity Tools

64 bit

English

Skype for Business Server 2019

Productivity Tools

64 bit

English

SQL Server 2016 Developer

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Developer with Service Pack 1

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Enterprise

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Enterprise Core with Service Pack 1

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Enterprise with Service Pack 1

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Service Pack 1

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Standard with Service Pack 1

Database

64 bit

English

SQL Server 2016 Web with Service Pack 1

Database

64 bit

English

SQL Server 2017 Developer

Database

64 bit

English

SQL Server 2017 Standard

Database

64 bit

English

SQL Server 2017 Web

Database

64 bit

English

System Center 2012 Datacenter App Controller with Service Pack 1

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center 2012 Service Manager with Service Pack 1

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center 2012 Virtual Machine Manager with Service Pack 1

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center 2016 Data Protection Manager

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center 2016 Operations Manager

Operating System

64 bit

English

System Center 2016 Orchestrator

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center 2016 Service Manager

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center 2016 Virtual Machine Manager

Operating System

64 bit

Multilanguage

System Center Configuration Manager Endpoint Protection (version - 1606)

Operating System

64 bit

Multilanguage

Team Foundation Server 2018

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Team Foundation Server 2018 (DVD)

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Team Foundation Server Express 2018

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Team Foundation Server Express 2018 (DVD)

Productivity Tools

64 bit

Multilanguage

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1

Productivity Tools

64 bit

English

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1 (DVD)

Productivity Tools

64 bit

English

Team Foundation Server Office Integration 2017

Productivity Tools

64 bit

English

Team Foundation Server Office Integration 2017 (DVD)

Productivity Tools

64 bit

English

Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 3

Productivity Tools

64 bit

English

Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 3 Web Install

Productivity Tools

64 bit

English

Visio Professional 2019

Productivity Tools

64 bit

English

Visio Professional 2016

Productivity Tools

64 bit

English

Visual Studio Community 2019 (version 16.0)

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Visual Studio Community 2017

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Visual Studio Enterprise 2017

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Visual Studio for Mac

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Visual Studio 2017 for Mac

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Visual Studio 2019 for Mac

Developer Tools

64 bit

Multilanguage

Visual Studio Team Foundation Server 2015 with Update 1

Developer Tools

64 bit

English

Windows 10 Assessment and Deployment Kit

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Assessment and Deployment Kit, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Education N, Version 1809 (Updated Sept 2018)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Education, Version 1809 (Updated Sept 2018)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Features on Demand

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Features on Demand Part 1, version 1903 DVD

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Features on Demand Part 2, version 1903 - DVD

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (DXVA)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (HMFT)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (MOBILE)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (PERF)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 IoT Core

Internet Of Things

64 bit

English

Windows 10 Language Pack

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows 10 Language Pack, version 1903

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows 10 Mobile

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Software Development Kit

Developer Tools

64 bit

English

Windows 10 Software Development Kit, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Symbols Debug/Checked

Developer Tools

64 bit

English

Windows 10 Version 1809 (Updated Sept 2018)

Operating System

64 bit

English

Windows 10 (consumer editions), version 1903 - DVD

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content DXVA, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Windows Driver Kit

Developer Tools

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content HMFT, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Windows Driver Kit, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content MOBILE, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content PERF, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows 10 Hardware Lab Kit, version 1903

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows 8.1 Professional

Operating System

64 bit

English

Windows Embedded 8 Industry Pro Language Pack

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows Embedded 8 Standard Language Pack

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2016 Datacenter

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2016 Essentials

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2016 Language Pack

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows Server 2016 Standard

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2019 Essentials

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2019 Features on Demand

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2019

Operating System

64 bit

English

Windows Server 2019 Language Pack

Operating System

64 bit

Multilanguage

Windows 10 Enterprise Windows Driver Kit, version 1903

Operating System

64 bit

English

Windows PE Add-on for Windows 10 Assessment and Deployment Kit, version 1903

Operating System

64 bit

English