การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams

การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams

การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams

วันที่ 2020-04-02 10:57:27 ผู้โพส ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ ผู้ชม 2747

การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams

1. เลือกที่มุมขวาบนของโปรแกรม

2. เลือก  Setting

3. เลือกเมนูภาษาที่ต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

4.เลือกภาษาไทย

5. บันทึกและเริ่มโปรแกรมใหม่

6. เมนูการใช้งานโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย