รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2021-03-22 13:52:02 ผู้โพส apirak aundee ผู้ชม 3977

ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2564
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2564
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2564
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม 0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0
หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19