วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

วันที่ 2021-07-30 16:34:48 ผู้โพส apirak aundee ผู้ชม 2747

วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

วิทยากรให้ความรู้จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด
โดย นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร

****************************

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 1

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 2

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 3