บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์

บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์

บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์

วันที่ 2019-07-03 13:46:10 ผู้โพส ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ ผู้ชม 1370

งานบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย

1. ผู้ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถเขียนแบบฟอร์มขอใช้งานได้ที่จุดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถใช้งานด้วย User/Password ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
จุดให้บริการติดต่อสอบถาม และสมัครใช้บริการที่ 1 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้อง IT101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดให้บริการติดต่อสอบถาม และสมัครใช้บริการที่ 2 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 
             จุดให้บริการติดต่อสอบถาม และสมัครใช้บริการที่ 3 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1
2. หากมีชื่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว เมื่อผู้ใช้งานเปิดบราวเซอร์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต จะมีหน้าสำหรับล๊อกอินเปิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนดให้
3. หากผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติเนื่องจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหา สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่เว็บบอร์ดแจ้งปัญหา โดยคลิกที่เมนูสอบถามแจ้งปัญหาการใช้งานที่หมายเลข 056717100 ต่อ 3999 , 2843 
ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เพจของสำนัก 
 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัย

 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย PCEU Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถค้นหาจุดให้บริการได้ผ่านเว็บ พื้นที่ให้บริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่ 056717100 ต่อ 3999,2843