บริการ E-Mail Google Apps for Education

บริการ E-Mail Google Apps for Education

บริการ E-Mail Google Apps for Education

วันที่ 2019-07-03 16:06:53 ผู้โพส  ผู้ชม 4470

ประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ G Suite

บริการ E-mail ที่มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับ Google ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้วย G Suite for Education

 

 

สมัครใช้บริการคลิกที่นี่

**ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056717100 ต่อ 2843,8838,8823 หรือ 

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เพจของสำนัก  https://www.messenger.com/t/aritc.pcru

 

การสมัครใช้งาน

1) เข้าใช้งาน Google Apps ได้ที่ https://miscenter.pcru.ac.th/google_v2/ 

2) ใส่หมายเลขประจำตัว

    - นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านชุดเดียวกับการเข้า ระบบทะเบียนและวัดผล

    - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ใช้หมายเลข 6 หลักกับรหัสผ่านชุดเดียวกับการเข้า  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ(PMIS) 
 

3) คลิกปุ่มเขียวเพื่อสร้างบัญชี

4) ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง และใส่รหัสผ่านที่ต้องการไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

5) จดจำชื่อบัญชีเพื่อนำไปใช้งาน ข้อควรจำสำหรับชื่อบัญชี คือ  ชื่อคั่นด้วยจุดตามด้วยนามสกุล3ตัวแรก@pcru.ac.th

    หากต้องการตรวจสอบการใช้งานคลิก ที่ตำแหน่งของเลข 3

6) หน้าสำหรับบริการด้านซ้ายเป็นเมนูสำหรับการตั้งค่าทั่วไป และด้านขวาเป็นการเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ

 

 

ประโยชน์ที่ได้มากกว่าอีเมล์ทั่วไปอย่างไร

1. พื้นที่ Google Drive ไม่จำกัด
    - จัดเก็บรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหากใช้บัญชีนี้ และตั้งค่าบัญชีให้ถ่ายโอนรูปถ่ายขึ้นไปเก็บโดยอัตโนมัติ เปิดรูปถ่ายนี้ผ่าน แอพ google Photo
    - สำรองข้อมูลโดยการติดตั้งโปรแกรมถ่ายโอนไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปเก็บบน Google Drive โดยอัตโนมัติ   คลิกที่นี่
    - ติดตั้ง Google Drive เสมือนใช้งานเหมือนมีฮารด์ดิสก์ขนาดใหญ่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Drive File Stream คลิกที่นี่

2. ใช้ตรวจสอบการการคัดลอกผลงานวิจัยผ่าน อักขราวิสุทธิ์

3. สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

โดยบริการเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ติดต่อสอบถาม สมัครใช้งาน
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 2843