งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 3999, 2843, 2844, 2845

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วและอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย เพื่อรองรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้ในการฝึกอมรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสุงสุด

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103

เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ กระดานอัจฉริยะ

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103 บริการ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
  • โปรเจคเตอร์
  • กระดานอัจฉริยะ

ดูรายละเอียดห้อง

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 105,106,205

เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ กระดานอัจฉริยะ

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 105,106,205 บริการ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องละ 48 เครื่อง
  • โปรเจคเตอร์
  • กระดานอัจฉริยะ

ดูรายละเอียดห้อง

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 203

เครื่องคอมพิวเตอร์ - โปรเจคเตอร์

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 203 บริการ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง
  • โปรเจคเตอร์

ดูรายละเอียดห้อง

"บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย"