หมวดภาพยนตร์ แบ่งภาค
# ชื่อภาค ภาพยนตร์
1 4 มหากาฬพญายม
2 Alice
3 Attack On Titan
4 Authur
5 Barbie
6 Big Mommas
7 Bring It On สาวเชียร์เท้าไฟ
8 Captain America
9 Cherlock Holmes
10 Despicable
11 Die Hard
12 Dragon
13 Expenables
14 Fast & Furious
15 Final Destination
16 G.I.JOE
17 Green Lantern
18 Guardians of the Galaxy
19 Hangover
20 Harry Potter
21 Hellboy
22 Honey
23 Ice Age
24 IP Man
25 Iron Man

จำนวน : 77

1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next

หอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
e-mail :: library@pcru.ac.th